Asmanex Twisthaler

  • Mometazonu furoinian

Charakterystyka Produktu Leczniczego