1
dzień
22
godziny
45
minut

Delstrigo

  • Dorawiryna/Lamiwudyna/Dizoproksyl tenofowiru

Charakterystyka Produktu Leczniczego