2
dni
23
godziny
15
minut

Delstrigo

  • Dorawiryna/Lamiwudyna/Dizoproksyl tenofowiru

Charakterystyka Produktu Leczniczego