Diprogenta

  • Betametazonu dipropionian
  • Gentamycyna

Charakterystyka Produktu Leczniczego