Diprosalic

  • Betametazonu dipropionian
  • Kwas salicylowy

Charakterystyka Produktu Leczniczego