1
dzień
23
godziny
15
minut

Elocom

  • Mometazonu furoinian

Charakterystyka Produktu Leczniczego