Elosalic

  • Mometazonu furoinian
  • Kwas salicylowy

Charakterystyka Produktu Leczniczego