1
dzień
22
godziny
29
minut

Janumet

  • Sitagliptyna
  • Metforminy chlorowodorek

Charakterystyka Produktu Leczniczego