4
dni
11
godzin
45
minut

pozostało do konferencji:
Interdyscyplinarna Szkoła Zakażeń

Janumet

  • Sitagliptyna
  • Metforminy chlorowodorek

Charakterystyka Produktu Leczniczego