1
dzień
23
godziny
16
minut

Januvia

  • Sitagliptyna

Charakterystyka Produktu Leczniczego