4
dni
11
godzin
48
minut

pozostało do konferencji:
Interdyscyplinarna Szkoła Zakażeń

Januvia
  • Sitagliptyna

Cukrzyca typu 2, czy leczenie insuliną jest konieczne? Studium przypadku klinicznego

Specjalistyczne materiały dostępnie wyłącznie dla lekarzy posiadających Prawo Wykonywania Zawodu (PWZ). Zapraszamy!

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z treścią Serwisu.

Niniejszy serwis skierowany jest do lekarzy. Ze względu na wymogi ustawy z dnia 6 września 2001 r.

Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 53, poz 533 z późn. zm.), dostęp do treści zawartych w serwisie, materiałów i informacji, możliwy jest wyłącznie dla osób uprawnionych do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych oraz reklamy produktów leczniczych.

Jeśli nie jesteś osobą uprawnioną, treści prezentowane w serwisie nie są przeznaczone dla Ciebie.