10
dni
19
godzin
9
minut
Januvia
  • Sitagliptyna

Czy można poprawić wyrównanie metaboliczne u pacjenta z cukrzycą typu 2 bez zwiększenia ryzyka hipogikemii? Przypadek kliniczny

Specjalistyczne materiały dostępnie wyłącznie dla lekarzy posiadających Prawo Wykonywania Zawodu (PWZ). Zapraszamy!

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z treścią Serwisu.

Niniejszy serwis skierowany jest do lekarzy. Ze względu na wymogi ustawy z dnia 6 września 2001 r.

Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 53, poz 533 z późn. zm.), dostęp do treści zawartych w serwisie, materiałów i informacji, możliwy jest wyłącznie dla osób uprawnionych do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych oraz reklamy produktów leczniczych.

Jeśli nie jesteś osobą uprawnioną, treści prezentowane w serwisie nie są przeznaczone dla Ciebie.