3
dni
11
godzin
45
minut

pozostało do konferencji:
Akademia Symponiczna

Ristaben

  • Sitagliptyna

Charakterystyka Produktu Leczniczego