7
dni
0
godzin
23
minuty

pozostało do konferencji:
Interdyscyplinarna Szkoła Zakażeń

Ristfor

  • Sitagliptyna
  • Metforminy chlorowodorek

Charakterystyka Produktu Leczniczego