4
dni
11
godzin
45
minut

pozostało do konferencji:
Interdyscyplinarna Szkoła Zakażeń

RotaTeq

  • Reasortanty ludzko - bydlęce rotawirusa (żywe), wytwarzane w hodowli komórek linii Vero

Charakterystyka Produktu Leczniczego