Sinemet CR 200/50

  • Lewodopa
  • Karbidopa

Charakterystyka Produktu Leczniczego