Triderm

  • Betametazonu dipropionian
  • Klotrymazol
  • Gentamycyna

Charakterystyka Produktu Leczniczego